Tulokset ja media

Hankkeen toiminnan tuloksena syntyi:

Hanke on näkynyt mm. seuraavissa medioissa: