Muutoksen hinta

Työpaikkojen ja niitä ympäröivän maailman muuttuessa yhä kiihtyvään tahtiin, muutoksen tunteminen prosessina on hyödyllistä. Eräs keskeisimpiä oivalluksen hetkiä itselleni oli, kun ymmärsin, että muutostilanteisiin kuuluu väistämättä kaaos. Tämä tarkoittaa sitä, että muutoksen keskellä ei kannata väkisin pyrkiä säilyttämään tasapainoa, vaan tärkeämpää on hyväksyä kaaos ja epävarmuus sekä pystyä toimimaan tilanteen keskellä. Kaaos on aidon muutoksen ja uudistumisen edellytys – ja samalla mahdollisuus rakentaa uusi järjestys.

Ihmiset usein pelkäävät enemmän menetyksiä kuin muutosta itsessään. Tämä koskee oikeastaan kaikkia elämisen osa-alueita. Koska kaaoksen ja menetysten pelko saa valtaosan ihmisistä ja organisaatioista vaalimaan tasapainoa ja pysyttelemään jo valmiiksi hallitsemillaan alueilla, uudistuminen saattaa estyä sellaisissakin tilanteissa, joissa se olisi kiistatta hyväksi yksilölle, yhteisölle tai organisaatiolle. Lähes kaikissa muutostilanteissa ainakin osa yhteisön jäsenistä esittää omista lähtökohdistaan argumentteja uudistumista vastaan. Sen sijaan, että puhuisimme muutosvastarinnasta, on hyvä ymmärtää, että kyseessä on syvästi inhimillinen reaktio. Ihmisen mieli pyrkii luonnostaan toimimaan ”taloudellisesti”, mikä tarkoittaa sitä, ettemme halua juuri järkyttää mieltämme vaan mieluummin sovellamme jo olemassa olevia ja vakiintuneita toimintaamme ohjaavia sisäisiä mallejamme niin pitkään kuin mahdollista.

Muuttuminen ja uudistuminen aiheuttavat siis väistämättä hieman mentaalista kipua ja päänvaivaa. Kun työ vaatii vanhasta luopumista ja omien arvostusten ja toimintatapojen uudelleenarviointia, erityisen tärkeäksi uuden rakentumisen keskellä nousee turvallinen, kannustava ja avoimen vuorovaikutteinen ympäristö. On hyvä huomata, että aito uudistuminen ei ole vain toiminnan muuttumista, vaan myös ajattelun on muututtava. Ajattelun muutos on vaativampi prosessi kuin toiminnan mekaaninen muuttaminen eikä sitä voi täysin oppia vain oppikirjoista. Olennaisempaa on, että organisaatiossa on mahdollisuus uteliaasti kokeilla ja hakea uutta järjestystä, eikä tulla lannistetuksi vaikka kaikki kokeilut eivät hioutuisikaan kruununjalokiviksi. Jos jokin menee pieleen, tapahtuma käsitellään ja hyväksytään tapahtuneeksi. Ja jälkipuintia voidaan aina pitää hyvänä oppimisen mahdollisuutena, sillä oppiminenkin on muuttumista ja muuttuminen on elämää.

Heidi Lammassaari
Väitöskirjatutkija, Helsingin yliopisto

Lähteitä:
Lonka, K. (2015). Oivaltava oppiminen. Otava.
Sandström, N., Lammassaari, H., Halonen, N. & Nissinen, T. (2016). Kaaos on mahdollisuus rakentaa uusi järjestys. Rexi . 3/2016, s. 23-25.
Ståhle, P. & Kuosa, T. (2009). Systeemien itseuudistuminen – uutta ymmärrystä kollektiivien kehittymiseen. Aikuiskasvatus 2/2009, vol. 29, s. 104-115.

Kun ajatusmalli ja käytösmalli muuttuvat

3tilaa-aliaspeli-20160818-web

Kuvassa: Alias-pelillä palautettiin mieleen kick-offin opetukset.

Viime viikolla osallistuin Kirsin, Heidin ja Monican kanssa Rework’16 konferenssiin, jossa pohdittiin tulevaisuuden työtä ja tiloja. Teemat olivat aivan hankkeemme ytimessä ja pidimmekin toisena päivänä konkreettisen työpajan 3TILAA-hankkeemme valmennusta hyödyntäen. Kuinka jännittävää! Pääsimme kokeilemaan, kuinka onnistuisimme puristamaan 6 kuukauden valmennuksen 2,5 tuntiin! Noh, eihän se ole mahdollista, ei sitten millään – vai onko? Ei kai ainakaan keskiviikko-iltapäivänä kahden päivän konferenssin jälkeen, vaikka konferenssin herättelevät ja innostavat puheenvuorot olivatkin johdattaneet osallistujien aivot sopivaan mielentilaan. (Lue tästä Kirsin johdatteleva blogikirjoitus Rework’16: Muutosvastarinnasta aitoon osallisuuteen ja organisaation parhaan potentiaalin löytämiseen).

Ajatusmallin avartaminen ja muuttaminen vie aikaa – ja sille täytyy antaa myös tilaa, sillä se ei tapahdu hetkessä. Se on kuitenkin oleellinen tekijä, kun aletaan viedä muutosta läpi organisaatiossa. Ajatusmallin muutoksen taustalla myös asenne muuttuu ja voi tulla halu kokeilla uudenlaisia toimintatapoja. Toimintatapoja tietoisesti muuttamalla käyttäytymismalli muuttuu. Eri asiat nousevat merkittävämmiksi kuin ennen. Käyttäytymismallin muutoksen myötä alkaa organisaation kulttuuri muuttua ja uudet arvot saavat jalansijaa.

Omaa toimintaani johtaa usein innostus, kannustaminen ja kokeilut. Arvostan suuresti työpajaamme tulleita osallistujia, jotka olivat kaikki kiinnostuneita ja aktiivisia iltapäivän myöhäisistä tunneista huolimatta. Heillä oli selvästi motivaatiota ja intohimoa, jotka antoivat riittävät mehut uudenlaisten työhyvinvointia edistävien työskentelytapojen ja muutosjohtamisen työkalujen kokeilemiseen. Muutos kolmessa tilassa yhtä aikaa oli heille mahdollisuus. Mutta mitä se muutos kolmessa tilassa sitten tarkoittikaan konkreettisesti?

Valmennamme parhaillaan kahdeksaa organisaatiota muutoksen polulla. Kukin organisaatio on asettanut itselleen muutostavoitteen peilaten organisaationsa mentaalista, digitaalista ja fyysistä tilaa. Jokaisen organisaation tilat ovat erilaisia. Myös jokaisen yksilön tilat ovat erilaisia. Toiset keskittyvät vahvemmin mentaalisen tilan muuttamiseen, toiset digitaalisen ja loput fyysisen tilan muuttamiseen. Mikään tiloista ei kuitenkaan ole täysin irrallinen muista tiloista – eli kun yhtä tilaa muuttaa, myös muut tilat muuttuvat. Kehittämissuunnitelman tekemiseen organisaatioilla on aikaa puoli vuotta, jona aikana he ehtivät myös kokeilla joitakin muutosideoita käytäntöön.

3tilaa-20160915-Anita-webhissipuhe-3tilaa-web2

Kuvissa: Anita perehdyttää agentteja muutosjohtamisen saloihin. Muutosagentti vetää hissipuheen 30 sekunnissa.

Miten teidän organisaatio sitten hyötyy tästä? Valmennuksen päättyessä ensi keväänä tehtävänämme on saattaa valmennuksemme ja siinä käytetyt muutosjohtamisen työkalut kaikkien hyödynnettäväksi. Kuka tahansa voisi siis hyödyntää kolmen tilan kehittämismallia ja viedä sillä muutoksen läpi organisaatiossaan. Saimmekin mainitsemassani Rework’16-seminaarissa loistavaa kokemusta siitä, kuinka satunnainen osallistuja voisi saada projektistamme parhaimman hyödyn osallistumatta valmennukseen. Tehtävä oli ja on edelleen haastava ja se motivoi tiimiämme ideoimaan osallistavia vaihtoehtoja perinteisen kirjaratkaisun sijaan. Miltä kuulostaisi videosarjoihin perustuva valmennus? Entä virtuaalivalmentaja puhelimessasi?

johtoteline-3tilaa-web2 johto-3tilaa-web2

Kuvissa: Eräillä käytettävyyskävelyillä havaittuja johdon näkökulmia.

Haastankin sinut nyt miettimään hetken itseksesi, miten sinä haluaisit viedä muutoksen läpi organisaatiossanne ja millaista tukea siihen kaipaisit?

  1. Eli mitä ensinnäkin haluaisit muuttaa, jotta työhyvinvointisi/työhyvinvointinne paranisi? Mikä on lähtötilanteenne mentaalisen, digitaalisen ja fyysisen tilan osalta? Mitä ne tarkoittavat teille?
  2. Entä millainen olisi unelmien tavoitetila organisaatiossanne? Mikä olisi siis toisin muutosten jälkeen?
  3. Kuinka pääsisitte tavoitteeseenne? Millaisia kaikkia vaihtoehtoja teillä olisi tavoitteen saavuttamiseksi?
  4. Miten saavuttaisitte tavoitteenne käytännön tekemisen kautta? Millaisia kokeiluja voisitte toteuttaa?

Kysymysten taustalla on yksi soveltamistamme coachaus-malleista. Jos näistä heräsi sinulle ajatuksia tai kiinnostuit valmennuksesta enemmän, laita minulle rohkeasti viestiä – jatketaan keskustelua tämän pohjalta! 🙂

at-your-service-3spaces-web

Suvi Huovinen
Projektipäällikkö, 3TILAA, Haaga-Helia

Renkaita vedessä

Useimmat meistä ovat pikkuhiljaa laskeutuneet pitkältä lomalta takaisin työn ääreen. Sosiaalista mediaa on seurattu pitkin kesää, ystävien iloisia lomapäivityksiä myötäeletty ja lomakuulumisia työyhteisöissä vaihdettu. Akut on jälleen ladattu ja intoa puhkuen tartumme jälleen tehtäviimme!

Loma on ihanaa aikaa; silloin kaikki muuttuu! Loma on lupaus levosta, ajasta vain itseä ja läheisiä varten. Valoisia ja pitkiä öitä, syreenin ja grillin tuoksua, paljaita jalkoja ja hyttysen pistoksia. Varaston siivousta, kasvimaan perkausta ja kesätapahtumia. Mökkeilyä, kaupunkilomaa, marjastusta, sienestystä. Onnistunut loma pitää tietenkin sisällään vähintään puolet edellä mainituista kesään kuuluvista peruselementeistä ollakseen tyydyttävä!

Lomalla ajankäytön valinnanmahdollisuudet tosiaan muuttuvat. Mikään muu ei kuitenkaan automaattisesti muutu. Lomaan kuuluvat kaikki samat elämän realiteetit kuin työhön ja arkeen. Jonkun kohdalla lomaan kuuluu surua, toisen kohdalla rahahuolia, kolmas viettää sen yksinäisyydessä. Monet aloitetuista suursiivouksista eivät koskaan valmistu, pakastimet jäävät vajaiksi, nurmikko leikkaamatta. Ehkä aika lomalla on kulunut television ääressä, kaupassa käydessä ja pyykkiä pestessä. Akut eivät lataudu itsestään vain siksi, että on loma.  Mikään ei välttämättä ole loman aikana muuttunut paremmaksi – ja varmaa on, että syksyä kohti muuttuu sääkin vain huonommaksi.

Lomaan ladatut, usein suuret muutoksen odotukset ja huippuelämykset eivät myöskään kanna pitkälle, jos emme voi hyvin työssä. Vietämme työssä pääsääntöisesti paljon enemmän aikaa kuin lomalla – miksi emme voisi joka päivä tuntea mielessämme tuulahdusta kesästä, nähdä vaeltavat pilvet puiden latvojen yläpuolella?  Voisiko kaikki olla toisin, paremmin, joka päivä?

Entä jos nyt poimit mielesi sopukoista sen lomalla koetun hetken, jolloin vähiten kaipasit ja tavoittelit jotakin muuta. Hetken, jolloin unohdit suorittaa. Hetken, jolloin vahingossa potkaisit kiven laiturilta järveen ja jäit katsomaan veden pinnalla laajenevia renkaita. Ihmettelit pientä tekoasi, jolla oli kauaskantoiset seuraukset. Ehkä se hetki on tässä. Keskeneräisyydessä työpöydälläsi. Pysähdys, pieni teko – ja muutos.

Tuleva syksy lupaa meille kohtaamisia, elämyksiä ja pysähtymistä muutoksen äärelle. Toinen 3TILAA -muutosagenttivalmennus käynnistyy 18.8., jolloin saamme maistiaisia muutosagenttiudesta ja innostavien muutosten läpivienneistä. Toiseen valmennukseen on ilmoittautunut tähän mennessä 9 yritystä – Tervetuloa mukaan yhteiselle muutosmatkalle!

vesi-renkaat-blogi

(Kuvan lähde: https://pixabay.com/en/rings-mirroring-water-wave-lake-66620/)

Anu Sipilä
Projektiasiantuntija, Haaga-Helia

Oivalluksilla tuloksia ja innostusta

oivalluskäytäntö-innostumo-20150320

Kuva: Innostumo: Näillä kolmella kysymyksellä innostuksen kimppuun. Blogikirjoitus 20.3.2015. Saatavana: http://www.innostumo.fi/oivallukset/nailla-kolmella-kysymyksella-ongelmien-kimppuun/

Projektiryhmämme on saanut seurata seitsemän eri organisaation muutosmatkaa läheisesti viimeisen puolen vuoden ajan. Olemme vaikuttuneet  toistuvasti siitä, miten hienoja oivalluksia osallistujamme ovat valmennuksessa saaneet! Oivallukset ovat tuoneet valmennettaville energiaa ja innostusta muutosten läpivientiin.

Huhtikuussa muutosagenttimme valmistuivat ja heidän oli aika pohtia, miten he olivat hyötyneet valmennuksestamme. Miten upeaa olikaan kuulla, kuinka monen oma ajatusmaailma oli alkanut muuttua ja avartua valmennuksessa saatujen oivallusten ja läsnäoloharjoitteiden kautta. Muutosagentit olivat saaneet enemmän “mentaalista tilaa” – aikaa ja tilaa ajatuksille.  Ajatusmallin muutos helpotti muutoksiin asennoitumista, ja siten myös moni oli alkanut kokeilla pieniä muutoksia työhönsä liittyen. Tärkeintä oli, että kokeiluihin oli lähtenyt muitakin työyhteisöstä mukaan, eivätkä muutosagentit jääneet yksin. Kokeilunhalu tarttuu! Kokeilut kohdistuivat mm.  työskentelyrytmin, -tavan tai -paikan muuttamiseen, vuorovaikutustyyleihin, GROW-valmennusmallin soveltamiseen,  fyysisen työympäristön tuunaukseen työyhteisöä parhaiten innostavaksi – luoden “fyysistä tilaa”. Muutosagentit oppivat myös tarkastelemaan  organisaatioidensa käytössä olevia digisovelluksia kriittisesti ja karsimaan niiden tuomia turhia keskeytyksiä, mikä auttoi heitä keskittymään työssään olennaiseen – synnyttäen siten “digitaalista tilaa”.  Jo muutaman viikon kokeilut toivat tuloksia.

Kun havainnoi toisten muutosprosessia, peilaa sitä automaattisesti omaan työyhteisöön. Tapahtuiko näin kenties sinullekin?  Me projektiryhmänä päätimme tarkastella miten meidän oma työskentely-ympäristömme on muuttunut kolmessa eri tilassa ensimmäisen projektivuoden aikana. Pääsääntöisesti työskentelemme kukin itsenäisesti eri toimipisteistä käsin yli organisaatiorajojen ja kokoonnumme ajoittain työskentelemään yhteiseen tilaan erikokoisilla porukoilla.

Mentaalisessa tilassa tapahtunut muutos
“Huomaamme havaitsevamme nopeammin ne hetket, jolloin emme voi keskittyä. Tällöin voisimme soveltaa mindfulnessin työkaluja keskittymiskyvyn parantamiseksi, mutta aina sekään ei tule heti, vaan joskus ahdistuspallon purkamiseen menee hetki. Lisää harjoitusta!”

Digitaalisessa tilassa tapahtunut muutos
“Tiimimme on alkanut työskennellä enemmän yhdessä ja yhtäaikaisesti virtuaalisessa ympäristössä. Digikokeiluihin tarttuminen vaatii kuitenkin itse kultakin vähän normaalia enemmän ponnistuksia, koska suhde tekniikkaan on vielä epävarma. ”

Fyysisessä tilassa tapahtunut muutos
“Olemme kokeilleet erilaisia työskentely-ympäristöjä kokouksissamme. Janoamme uusien tilojen aistimista ja soveltumista yhteistyöskentelyyn. Itsenäisen työskentely osalta ajattelemme siirtyvämme toisenlaiseen tilaan, jotta se inspiroisi työskentelyämme enemmän – saamme kuitenkin haastaa opittuja käytäntöjäni, jotta se oikeasti toteutuu.”

Odotamme innoissamme jo seuraavaa valmennusta. Se alkaa elokuussa 2016 uusien pk-yritysten ja julkisten organisaatioiden kanssa. On ollut upeaa huomata kuinka paljon kiinnostusta hankkeemme on herättänyt ja aiheemme koetaan tarpeellisena. Emme malta odottaa ensi kevättä, jolloin pääsemme jakamaan tuloksiamme laajemmin muiden tietoisuuteen!

Suvi Huovinen, projektipäällikkö, Haaga-Helia
Projektitiimi

Hidasta!

”Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty” on perinteinen sananlasku, jota usein aiheellisesti viljelemme työelämässä. Oppimisympäristöjä ja toimitilaprojekteja tutkineet dosentit Suvi Nenonen (Aalto yliopisto) sekä Olli Niemi (Suomen Yliopistokiinteistöt Oy) toteavat, että puhuttaessa työpaikan kehittämisestä sananlaskun voisi muuntaa muotoon “Yhdessä suunniteltu on puoliksi tehty”. Näin siksi, että usein keskeinen osa työpaikan onnistuneita ratkaisuja on tilojen ja niissä tapahtuvien toimintojen yhteinen kehittämisprosessi sekä kehittämistä koskevat jaetut tavoitteet.

Vastoin tietotyön yleistä tempoa, onnistunut kehittämistyö saattaa olla hidasta ja vaatii usein aikaa kypsytellä ideoita, tutustua niihin ja pallotella ajatuksia eteen- ja taaksepäin. Nobelisti Daniel Kahnemanin (2015) mukaan ajattelumme toimii kahden järjestelmän varassa: järjestelmä 1 on nopea, automaattinen ja vaistonvarainen, kun taas järjestelmä 2 on hidas, looginen ja tietoinen. Arjen melskeessä toimimme ja teemme päätöksiä usein järjestelmä 1:sen varassa. Koska ihmiselle on tyypillistä karttaa riskiä ja pysyä turvallisiksi todetuissa ”oletusasetuksissa”, saatamme herkästi torjua raikkaat ja toteuttamiskelpoiset kehitysehdotukset vain intuition ja emootioiden ohjaamana (Kahneman, 2015).

Minkälaisia keinoja meillä on päästä käsiksi työpaikan yhteiseen kehittämiseen ja muodostaa aihioita jaetuista tavoitteista? Kuinka kehitystyötä voisi yrittää tehdä valjastaen käyttöön hitaamman, loogisen ja harkitsevan ajattelun?

Eräs tapa hidastaa tutkimaan tilaa ja siinä tapahtuvaa toimintaa on työpaikalla toteutettava käytettävyyskatselmus, jonka tarkoituksena on tarkastella tilan käytettävyyttä työpaikan toimijoiden näkökulmasta. Käytettävyyskatselmuksen ideaa sovellettiin yritystyöpajojen muodossa 3TILAA-hankkeessa mukana olevissa organisaatioissa syksyn 2015 aikana. Katselmuksien tavoitteena oli tunnistaa sekä työpaikan arkea sujuvoittavia tekijöitä kuin myös arjen kitkanaiheuttajia. Käytettävyyskatselmuksessa muutosagenttivalmennettavien oli mahdollisuus pysähtyä tarkastelemaan työtiloja, sanoittaa yhdessä työpaikan arkea sekä tunnistaa tekijöitä, joita saatetaan pitää jokapäiväisessä työssä itsestäänselvyyksinä. Kuten katselmuksien yhteydessä huomasimme, käytettävyydestä puhuttaessa keskustelu koskee harvoin vain fyysistä ympäristöä. Sen sijaan käytettävyys muodostuu käyttäjän, käyttötilanteen sekä fyysisen ympäristön välisen suhteen ja vuorovaikutuksen arvioimisesta ja ymmärtämisestä (Nenonen & Niemi, 2015).

Optimaalisessa tilanteessa fyysistä työympäristöä ja siinä tapahtuvaa toimintaa kehitetään samanaikaisesti. Koska tämä on usein vain rajallisesti mahdollista, olennaiseksi muodostuu kysymys, kuinka organisaatiossa suhtaudutaan aloitteisiin, jotka kyseenalaistavat jo olemassa olevien tilojen totuttua käyttöä ja muita vakiintuneita toimintatapoja. 3TILAA-muutosagenttivalmennukseen mukaan lähteneet organisaatiot ovat kaikki joko muuton ja muutoksen edessä tai elävät siitä. Vaikka organisaatioiden taustatilanteet ovat erilaiset, jo muutostarpeen tiedostaminen ja valmennukseen osallistuminen on osoittanut organisaatioiden uteliaisuuden, rohkeuden ja halun hetkeksi hidastaa ajattelua sekä pukea tätä ajattelua käsitteelliseen muotoon.

KM Heidi Lammassaari
Helsingin yliopisto
Projektiassistentti, asiantuntija (digitaalisen tilan muutos)

Lähteet:

  • Kahneman, D. (2015). Ajattelu, nopeasti ja hitaasti (suom. Kimmo Pietiläinen). Terra Cognita.
  • Nenonen, S. & Niemi, O. (2015). Monta tapaa osallistua oman koulun kehittämiseen. Blogikirjoitus. Saatavilla: http://oppimaisema.fi/index.php?id=781&project_id=308.
  • Rasila, H., Kärnä, S. & Nenonen, S. (2012). Rakennetun ympäristön käytettävyys: Käyttäjän ja tilan vuorovaikutusta tutkimassa. Aalto-yliopiston julkaisusarja. Tiede + Teknologia 20/2012.

Seikkailullista työtä, sateisia maanantaiaamuja sekä hiukan luonnonhiekkaa

Uskon, että voin puhua niin muutosagenttien kuin projektiryhmän puolesta todetessani, että kulunut syksy on ollut vähintäänkin intensiivinen. Intensiivisyys on ollut kuitenkin sävyltään myönteistä; olemme kokoontuneet kehittääksemme innostavaa työtä ja työpaikkaa, ja kukin on lähtenyt prosessiin omasta henkilökohtaisesta kiinnostuksestaan vapaaehtoisuuteen pohjautuen.

Usein kiinnostavimmat asiat syntyvät tilanteista, joissa lopputulos ei ole entuudestaan täysin määritelty ja selkeä. Sama pätee myös luovuuteen ja innovaatioihin – löytääkseen jotakin uutta on oltava valmis ja halukaskin myös haparoimaan hiukan ja etsimään sopivinta reittiä. Epävarmuudessa on kiehtovaa potentiaalia; se kertoo siitä, että ollaan jollakin uudella maaperällä, tekemässä jotakin sellaista, mitä ei ole ennen tehty.

Muutos on hankkeemme ydinteema. Sanotaan, että ainoa pysyvä asia on jatkuva muutos. Miten muutoksen keskellä sitten eletään?

Joissakin tilanteissa on erityisen selkeää, että tilanteet ja jatkumot ovat avoimia. Laajemmin ajateltuna epävarmuus on kuitenkin asioiden perustavanlaatuinen luonne. Emme lopulta tiedä, mitä eri tilanteista ja ponnisteluista syntyy, vaikka meillä onkin suunnitelma siitä, mitä halutaan tapahtuvan. Se, että hyväksytään keskeneräisyys, ei tarkoita sitä, etteikö oltaisi suunnitelmallisia. Mutta saattaa käydä niinkin, että sivutuotteena syntyy jotakin paljon olennaisempaa.

Alkusyksyn tulevaisuuden työtä käsittelevässä Rework-tapahtumassa moni työelämän tutkija ja asiantuntija toi esiin, että ajallemme on ominaista jatkuva muutos, joka on nopeampaa kuin koskaan ennen. Kysymys siitä, miten suhtaudumme siihen, että kaikki ei ole selkeää tai valmista, on aina ajankohtainen mutta todennäköisesti nykyelämässä sitä yhä suuremmassa määrin. Jo se, että on mahdollista löytää tapoja olla ja elää tämän avoimuuden, keskeneräisyyden, ei-tietämisen kanssa on merkittävä ja arvokas asia.

Haluankin nostaa hattua muutosagenteillemme rohkeudesta lähteä mukaan muutosmatkalle kanssamme. Useille tieto hankkeen alkamisesta tuli melko nopealla aikataululla, ja monille ei varmaankaan ollut täysin selvää, minkälaisesta prosessista tarkalleen ottaen oli kyse. Valmennusta on tehty rinnakkain kunkin oman työn ja siihen liittyvien ajankohtaisten haasteiden kanssa. Valmennusprosessiin ryhtyminen itsessään on ollut hyvä esimerkki paljon puhutusta kokeilukulttuurista: avoimesti suhtautuvasta halusta tehdä, ryhtyä, kokeilla jotakin entuudestaan tuntematonta.

Olemme saaneet syksyn aikana toteutettujen käytettävyyskävelyjen myötä tutustua myös muutosagenttiemme työpaikkoihin omine kiinnostavine erityispiirteineen. Yhtenä monista ilahduttavista esimerkeistä mieleen jäi eräs sateinen maanantaiaamu Opetusvirastossa. Olimme mukana henkilöstölle yhteisessä, uusiin toimitiloihin liittyvässä suunnittelutapaamisessa. Oli hienoa huomata, miten suuressa organisaatiossa oli paneuduttu siihen, että prosessi olisi aidosti osallistava ja yhteistoiminnallinen. Ideat, joita Hakaniemen historiallisessa virastotalossa tavallisena maanantaiaamuna eri ryhmistä syntyi, olivat riemastuttavia – sekä relevantteja että leikillisiä. Uusiin tiloihin visioitiin mm. huoneita, joissa olisi mahdollista kokoustaa myös fyysisesti liikkuen, tai toisia, joissa olisi ympäröivänä teemana luonto: viherseinä, lampi jossa uittaa muoviankkoja sekä hiukan luonnonhiekkaa.

blogikuva-ov

Ihmiset ovat yritysten ja organisaatioiden tärkein, kallisarvoisin ja myöskin kallein voimavara. Se, miten ihmisissä oleva huikea potentiaali voidaan saada käyttöön on sekä yksilön että yhteisön etu. Laaja tutkimusnäyttö osoittaa, että innostus lisää merkittävästi niin hyvinvointia kuin tuottavuuttakin. Usein työtä ja vapaa-aikaa on totuttu ajattelemaan innostavuuden suhteen kaksijakoisesti; kiinnostavimmat asiat voivat kuitenkin tapahtua paitsi vapaa-ajalla, myös työssä. Innostava työ on ilmiönä täysin mahdollinen, muttei millään muotoa itsestään selvä.

Itseohjautumisteorian mukaan (mm. Ryan & Deci, 2000; Deci & Ryan, 2000) hyvinvoinnin ja motivaation kannalta on olennaista, että on mahdollista toteuttaa omaa parasta potentiaalia tavalla, johon liittyy kokemus itselle oikeiden asioiden tekemisestä. Keskeistä on myös ympäristö ja yhteisö, joka tukee tätä toimintaa. Sisäistä motivaatiota koettaessa tärkeintä ei ole lopputulos vaan itse tekeminen.

Omalla kohdallani voin todeta, että hankkeemme edustaa juuri tätä aluetta: itse työskentely on määränpää. Puhelin on kuluvan vuoden aikana täyttynyt kiihtyvässä määrin muistiinpanoista, ideoista, nauhoituksista ja suunnitelmista. Kaiken kiireen keskellä olen usein saanut iloita siitä, että saan tehdä työtä, josta olen aidosti innostunut.

Muutosagenteissa olen kohdannut joukon, jossa on aimo annos innostusta, eteenpäin pyrkimystä ja idealismia sanan myönteisessä merkityksessä. Olen iloinen, että saan olla jakamassa tätä matkaosuutta kunkin laajemmasta muutosmatkasta. Valmennusprosessin puolivälissä haluan toivottaa hyvinvoivaa vuodenvaihdetta: mahdollisuuksia niin rentoutumiseen kuin mielekkäiden asioiden tekemiseenkin. Ja seuraavalle vuodelle iloisia heräämisiä ja mukaansa tempaavia maanantaiaamuja.

Kirsi Sjöblom
Projektivastaava / Helsingin yliopisto; asiantuntija: työhyvinvointi ja motivaatio

Lähteet:
Ryan, R. M., & Deci, E. L. (2000). Self-determination theory and the facilitation of intrinsic motivation, social development, and well-being. American psychologist, 55(1), 68.

Deci, E. L., & Ryan, R. M. (2000). The” what” and” why” of goal pursuits: Human needs and the self-determination of behavior. Psychological inquiry, 11(4), 227-268.

Mielekäs matka kohti muutoksia alkoi

Kuukausien valmistelujen ja alkukartoitusten jälkeen oli vihdoin aika tavata kasvokkain uudet muutosagentit eli valmennuksen osallistujat. 3TILAA-projektin ensimmäisen valmennuksen kick-off -tilaisuus pidettiin keskiviikkona 22.10. Haaga-Helian VIP-luokkatilassa Pasilassa – Saimme iloksemme huomata, että valmennettavat olivat löytäneet oikeaan tilaan oikeaan aikaan! Tunnelma tilassa oli hieman jännittynyt ja odottava, mutta toiveikas. Muutosagenttivalmennus sai luvan alkaa.

Suvi-osallistujat-kick-off-2015

Puoli vuotta kestävä valmennus keskittyy kolmen tilan yhtäaikaiseen muutokseen: mentaalisen, digitaalisen ja fyysisen tilan muutokseen mukana olevissa organisaatioissa. Lisäksi näitä kolmea tilaa tarkastellaan sosiaalisesta näkökulmasta koko valmennuksen ajan. Kaikkien kolmen tilan muutoksen johtamiseen antaa työkaluja vuorovaikutusvalmentaja, lehtori Anita Lehtinen-Toivola. Valmennuksen alkuvaiheessa painotetaan mentaalisen tilan muutosta mindfulness lab:ien kautta. Lab:eja vetää Mindfulness-ohjaaja, lehtori Monica Åberg. Tästä kick-offissa ehdittiinkin jo saada maistiainen mm. Mielekäs minuutti -meditaation kautta, joka sai koko tilan hiljentymään hetkeksi. Lisäksi mainittakoon, että valmennuksen työpajoja järjestetään erilaisissa tiloissa, kuten esimerkiksi Jooga-koulu Shantissa, jolloin muutosagentit voivat aistia erilaisten tilojen merkitystä oman työn tekemiselle.

Monica-kick-off-2015 (Kuvassa: Monica Åberg)

Kun mentaalinen tilamuutos on saatu alkuun, lisätään mukaan muita työhyvinvoinnin elementtejä, kuten motivaatiota ja työnimua, joista ottaa vetovastuuta psykologi Kirsi Sjöblom. Samalla syvennytään myös alkukartoituksessa esiin tulleisiin keskeisiin muutostarpeisiin kussakin organisaatiossa. Näistä keskusteltiin jo lyhyesti kick-offissa, kun Kirsi Sjöblom ja Heidi Lammassaari kasvatuspsykologian tutkimusryhmästä esittelivät alkukartoituksessa esiin nousseita eroja start-up-yritysten, Helsingin kaupungin opetusviraston ja korkeakoulujen työkäytänteissä. Heidi jatkaa muutosagenttien ohjaamista syvemmälle digitaalisen tilamuutoksen haasteisiin ja mahdollisuuksiin. Näihin liittyy myös organisaatioissa toteutettava, Kirsin ja Heidin fasilitoima käytettävyyskävely, joka kytkeytyy keskeisesti fyysisen tilan käytettävyyteen ja  mahdollisiin muutostarpeisiin. Mielekkään työympäristön konseptia pohditaan edelleen kasvatuspsykologian professori, psykologi Kirsti Longan johdolla. Kirsti puhui kick-offissa jo innostavan työympäristön konseptista (engaging working environment), joka on jatkoa innostavan oppimisympäristön konseptille (engaging learning environment).

Kirsti-kick-off-2015 (Kuvassa: Kirsti Lonka)

Seuraamme ja ohjaamme innolla valmennuksen kulkua Anu Sipilän kanssa ja pyrimme tekemään toimintamme mahdollisimman näkyväksi myös valmennuksen ulkopuolella erilaisissa tiloissa toimijoille. Anun vastuualueena onkin projektin aikana kohderyhmiin suuntautuva viestintä. Ajantasaisinta tietoa projektista ja siihen liittyvistä aiheista julkaistaan tasaisin aikavälein tällä blogisivustolla, sekä Twitterissä #3TILAA ja #3SPACES -aihetunnisteilla. Ota rohkeasti yhteyttä, mikäli valmennus tai aihealueet kiinnostaa!

P.s. Seuraavaan syksyllä 2016 alkavaan valmennukseen haetaan mukaan pieniä ja keskisuuria yrityksiä ensi keväänä.

Suvi Huovinen
3TILAA -projektipäällikkö, Haaga-Helia

3TILAA – Kohti innostavaa työpaikkaa

3TILAA – Kohti innostavaa työpaikkaa -hankkeen päätavoitteena on parantaa työpaikkojen tuottavuutta ja tuloksellisuutta edistämällä eri-ikäisten työntekijöiden hyvinvointia ja toimintamahdollisuuksia. Projekti auttaa pk-yrityksiä kehittymään kilpailukykyisiksi ja innostaviksi työpaikoiksi käynnistämällä kolmen tilan (mentaalisen, fyysisen ja digitaalisen) muutoksen. Kolmen tilan yhtäaikainen kehittäminen on uudenlaista muuutosjohtamista, joka edistää voimavarojen mielekästä kohdentamista sekä työssä jaksamista, ja pidentää siten työuria. Projekti toteutetaan kokonaisvaltaisena muutosagenttien valmennusohjelmana. Hankkeen erityistavoitteena on 1 mentaalisen tilan muutos, 2 digitaalisen tilan muutos sekä 3 fyysisen tilan muutos.

Hankkeen varsinaisena kohderyhmänä ovat valmennusohjelmaan osallistuvat mikro- ja pk-yritysten henkilöstö, johto ja julkisten työorganisaatioiden vastaavat tahot. Hankkeen välillisiin kohderyhmiin kuuluvat muutosagenttien työstä hyötyvät työntekijät ja esimiehet. Lisäksi muuta välillistä kohderyhmää on korkeakoulujen muu henkilöstö ja opiskelijat, joiden ymmärrys ja tietoisuus kehittyy kolmen tilan muutoksesta. Hankkeessa hyödynnetään pk-yrityksille kohdistettuja olemassa olevia palveluja, kuten esim. suomalaisia työhyvinvointia ja mielekkään työntekemistä edistäviä sovelluksia ja siten välillisenä kohderyhmänä ovat myös näitä palveluja tarjoavat suomalaiset yritykset.

Muutosagenttien valmennusohjelma toteutetaan kaksi kertaa 2-vuotisen hankkeen aikana (2015-2017) ja kumpaankin valmennukseen otetaan mukaan 5 yritystä, joista kustakin 1-3 yritysedustajaa. Hankkeen tavoitteet saavutetaan konkreettisilla toimenpiteillä.

  1. Mentaalisen tilan muutos saavutetaan luomalla valmennuksen aikana edellytykset työntekijän sisäiselle muutokselle pureutumalla muutoksen haasteisiin, muutosvastarintaan ja keskeneräisyyden sietämiseen sekä yksilön mahdollisuuksiin ottaa vastuuta oman työn tekemisestä ja kehittämisestä.
  2. Digitaalisen tilan muutos saavutetaan lisäämällä valmennuksen aikana tietoisuutta digitaalisuuteen liittyvistä työkäytännöistä, sekä luomalla yhdessä työyhteisön kanssa digitaalinen suunnitelma, jossa pureudutaan työyhteisön mahdollisuuksiin (sovellukset) ja haasteisiin (digiriippuvuus). Lisäksi hyödynnetään uusia työhyvinvointiin ja yhteisölliseen tiedonrakenteluun liittyviä digisovelluksia
  3. Fyysisen tilan muutos saavutetaan luomalla yhdessä työyhteisön kanssa suunnitelma, jossa huomioidaan fyysinen tila osana älykästä toimintaa. Tilasuunnitelman pohjana on alkukartoitus, jossa selvitetään yrityksen keskeiset tarpeet sekä erilaiset tilaan kohdistuvat tarpeet. Tilan tulee mahdollistaa erilaisten työtehtävien toteuttaminen mielekkäällä tavalla, esimerkkeinä yhteistoiminnallinen työskentely ja itsenäinen hiljainen työ.

Hankkeen nimi: 3TILAA – Kohti innostavaa työpaikkaa
Koordinaattori: Haaga-Helia ammattikorkeakoulu
Projektipäällikkö: Suvi Huovinen
Kesto: 1.8.2015 – 31.6.2017
Kumppanit: Helsingin Yliopisto
Rahoittaja: Euroopan Sosiaalirahasto (Hämeen ELY-keskus)