Projektiryhmä

3TILAA – Kohti innostavaa työpaikkaa -projektiryhmään kuuluvat:

Suvi Starck, projektipäällikkö (HSO, MBA). Suvi on kehittämislähtöinen coach, jolla on vahva johdon assistentin ja koordinaattorin tausta sekä MBA-tutkinto kansainvälisestä liiketoiminnasta. Hänellä on aiempaa kokemusta mm. kansainvälisten koulutusviennin projektien, tutkimus- ja kehittämishankkeiden sekä sisäisten projektien johtamisesta ja hallinnoinnista sekä viestinnästä, mutta myös opinto-ohjauksesta, mentoroinnista ja yksilöiden valmennuksesta. Hän on perehtynyt lisäkoulutusten kautta coaching-menetelmään, rentoutumishoitoihin ja mindsetin muuttamiseen sekä tehnyt organisaatiokulttuuritutkimusta.
Asiantuntijuus hankkeessa: projektijohtaminen, organisaatiomuutos coaching-menetelmän avulla

Heidi Lammassaari, projektiassistentti, (kasvatustieteen maisteri ja luokanopettaja), Helsingin yliopisto. Heidi on työskennellyt kasvatuspsykologian tutkimusryhmässä vuodesta 2013. Aiempaa työkokemusta hänellä on mm. opetustehtävistä, koulutusalan markkinoinnista sekä henkilöstön rekrytoinnista. Tällä hetkellä Heidin työtehtävät keskittyvät modernien ja vuorovaikutteisten oppimisympäristöjen tutkimiseen ja kehittämiseen. Lisäksi hän on perehtynyt laajalti osaamisen ja asiantuntijuuden tarkasteluun sekä innovatiivisten tutkimusryhmien toimintaan. Tuoreimpana kiinnostuksen kohteena Heidillä on digitalisaatio sekä sen luomat mahdollisuudet tukea työ- ja oppimisprosesseja.
Asiantuntijuus hankkeessa: digiosaaminen

Anita Lehtinen-Toivola, asiantuntija, Haaga-Helia.
Asiantuntijuus hankkeessa: muutosjohtaminen

Monica Åberg, asiantuntija (KTM, lehtori), Haaga-Helia. Monica on kauppatieteen maisteri, lehtori sekä tiedostavan ja voimaantuvan johtajuuden uudistaja. Hänellä on laaja ja monipuolinen kokemus yritystoiminnasta sekä johtamisen että talouden saralta. Hän on mindfulness-ohjaaja, CoCreate practioner sekä voimaantumisvalmentaja. Hänen visionsa on yksilön piilevän potentiaalin vapauttaminen yksilön ja organisaation hyvinvoinnin ja tuottavuuden hyväksi.
Asiantuntijuus hankkeessa: tiedostavat johtajuus ja mindfulness

Kirsti Lonka, asiantuntija (kasvatuspsykologian professori), Helsingin yliopisto. Kirsti on tutkinut innostavia oppimisympäristöjä laajalti. Hän on ollut suunnittelemassa ja toteuttamassa Design Capital Helsinki 2012 -juhlavuoden aikana moderneja ja vuorovaikutteisia oppimistiloja Helsingin yliopiston Minerva-oppimiskeskukseen. Hänet on äskettäin palkittu työstään erilaisten oppimisympäristöjen kehittämisen ja suunnittelun parissa; työ on tuonut uudenlaista ajattelua sekä käyttäytymistieteellistä ja pedagogista osaamista rakennetun ympäristön kehittämiseen (RYM Award 2014 -tunnustuspalkinto). Kirsti on myös Helsingin yliopiston Opettajien akatemian perustajajäsen sekä puheenjohtaja (2013-).
Asiantuntijuus hankkeessa: verkostoälykästä toimintaa edistävät tilat, työympäristö

Anu Sipilä, projektiasiantuntija, (Tradenomi YAMK, yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen ko.), Haaga-Helia. Anulla on yhdeksän vuoden kokemus  kehittämis- ja koordinointitehtävistä erilaisissa koulutussektorin ja elinkeinoelämän ESR- ja EAKR-rahoitteisissa yhteistyöhankkeissa. Tänä aikana hän ollut mukana kehittämässä Haaga-Helia ammattikorkeakoulun Porvoon yksikköön muun muassa digitaalista palvelusovellusta työnantajien ja opiskelijoiden projektiyhteistyön kehittämiseksi sekä uudenlaista, työelämälähtöistä oppimisympäristöä, jossa on toiminut myös opiskelijoiden ohjaajana ja valmentajana. Anu on aiemmin toiminut noin 15 vuotta päätoimisena yrittäjänä.
Asiantuntijuus hankkeessa: viestintä ja tapahtumajärjestelyt

Kirsi Sjöblom, projektivastaava, asiantuntija (PsM, AO, tohtorikoulutettava), Helsingin yliopisto. Kirsi Sjöblom tutkii ja kehittää inhimillistä älyllistä ja luovaa
toimintaa tukevia toimintaympäristöjä. Hän on peruskoulutukseltaan
psykologi ja työskennellyt mm. opinto- työelämä- ja uravalmennuksen,
soveltuvuusarviointien sekä mielenterveystyön parissa. Lisäkoulutusten
kautta Kirsi on perehtynyt myös mm. rakentavan vuorovaikutuksen
tukemiseen sekä stressinhallinnan ja tietoisen läsnäolon (mindfulness)
menetelmiin. Hänen työssään on vahvana kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin
näkökulma, käsittäen motivaation ja merkityksellisyyden, kehollisuuden
ja inhimillisyyden kysymykset työssä.
Asiantuntijuus hankkeessa: työhyvinvointi, motivaatio, fyysinen  
ympäristö osana inhimillistä toimintaa