Mitä minä osaan…?

Pieni kahdeksan hengen tiimimme sai kuluneella viikolla hienon mahdollisuuden oppia toisistaan uutta. Tutkija, kouluttaja, positiivisen pedagogiikan sanansaattaja Kaisa Vuorinen sai meidät pysähtymään hetkeksi tiimimme hyvinvoinnin äärelle. Tutustuimme hauskojen ja silmiä avaavien tehtävien myötä toistemme vahvuuksiin ja teimme niitä aktiivisesti näkyväksi myös itsellemme. Miten vaikea olikaan aluksi ”poimia” itselleen vahvuuksia ja sanoa ääneen: ” Minä olen…!” Ja miten hyvältä tuntuikaan sanoa toiselle ääneen niitä positiivisia asioita, joita arjessa toisissamme arvostamme, mutta joita emme kiireessä tule koskaan kertoneeksi. (Kts. Vuorinen 2016.)

Suomalainen kulttuuri ei ole perinteisesti ruokkinut ja kannustanut rohkeuteen tuoda omia vahvuuksia näkyvästi esiin.  Tasapäisyydellä on pitkät perinteet. Me työelämässä olevat sukupolvet olemme omaksuneet jo kouluaikoina kuuliaisen ja ohjeiden noudattamiseen perustuvan tavan toimia. Numeerisesti hyviin suorituksiin on ylletty kuuntelemalla opettajaa, lukemalla oppikirjoja ja vastamaalla yhdenmukaisesti oikein kirjaviisautta mittaaviin kysymyksiin. Jotakin on varmasti tehty oikein, sillä koulusivistys on maassamme ollut vuosia huipputasoa – mutta kuinka on osaamisemme laita työelämän haastaessa meitä uusin vaatimuksin? Avainosaaminen tulevaisuuden työelämässä edellyttää yhtäkkiä meiltä kokonaan uudenlaisia taitoja: Ongelmanratkaisua, kriittisyyttä ja erilaisuuteen kannustavaa luovuutta; kykyä ymmärtää laajoja kokonaisuuksia, luoda ja kertoa viestinnällisesti kiinnostavia tarinoita – kykyä ymmärtää ja kohdata toinen ihminen. (Ryymin 2016; Ampuja 2016).

Peruskoulu ja toisen asteen koulutus ovat tunnistaneet tulevaisuuden tarpeet ja uudistuvat työelämälähtöisemmiksi kovaa vauhtia pysyäkseen kehityksessä mukana. Myös korkea-asteella uudistetaan opetussuunnitelmia nopeassa tahdissa. Tosiasia silti on, että meillä on suuri joukko nuoria, joiden on vaikea hyvästäkin koulumenestyksestä huolimatta hahmottaa omia, persoonallisia vahvuuksiaan ja omaa osaamistaan. Heikko vahvuuksien tunnistaminen vaikeuttaa unelmien hahmottamista ja saattaa johtaa pettymystä tuottavien valintojen kierteeseen, keskeytyneisiin opintoihin ja epäonnistumisiin ensimmäisissä työpaikoissa. Miten tunnistan oman polkuni, jos en tunne edes itseäni? Vajavainen itsetuntemus kulkee myös monella meistä työelämässä olevalla repussa mukana ja muistuttelee olemassaolostaan hämmentävästi silloin tällöin. Onko tämä se työ, jota teen lopun ikäni? Olisiko minusta muuhun? Mitä muuta edes osaisin?

Jokainen meistä haluaa käyttää omaa potentiaaliaan työssä ja elämässä monipuolisesti. Vahvuuksiaan tietoisesti käyttävä henkilö on energinen ja aikaansaava, innostuu työstään, voi hyvin ja levittää myönteistä ilmapiiriä ympärilleen. Positiivisessa flow´ssa purjehtiva työtoveri on myös oiva muutoksen edistäjä organisaatiossa.

Parasta on, että vahvuuksien tunnistamista voi harjoitella ja se on kaiken lisäksi helppoa. Tarvitaan vain herkkyyttä tunnistaa hyvä työyhteisön arjen pienissä hetkissä. Siispä ”napataan toisemme kiinni hyvänteossa” Kaisa Vuorisen sanoin, myötäeletään toistemme onnistumisia ja innostumisia. Pysähdytään kohtaamaan työtoveri aidosti kuunnellen ja aloitetaan työpaikoilla kapinallisesti ja salakavalasti positiivinen kehumisen ja kannustamisen kierre! Hyvän näkeminen, erilaisten vahvuuksien aktiivinen tunnistaminen ja hyödyntäminen auttaa työyhteisön jäseniä voimaan hyvin – ja voi parhaimmillaan avata yllättäviä mahdollisuuksia menestykseen.

3-tilaa-vahvuus-tunnistus-2 3tilaa-vahvuus-tunnistus

3TILAA -valmennus käynnistyi syyskuussa vahvuuksien tunnistamisen teemalla. Muutosagentit pysähtyivät ryhmissä pohtimaan vahvuuksiaan ja auttoivat toisiaan näkemään vahvuuksia myös niissä ominaisuuksissa, joita kukin oli itsekseen tottunut ajattelemaan heikkouksina. Harjoitus kirvoitti ilmoille paljon iloista naurua ja myötäelämistä.  Muutoksen polkua on sen jälkeen kuljettu yhdessä eteenpäin uudistuvan organisaation ja muutoksen inhimillisten edellytysten teemoilla.

Seuraava askel pysähdyttää muutosagentit vuorovaikutuksen moninaisten ulottuvuuksien äärelle. Kyky ymmärtää toista ihmistä – miten tärkeää, ja samalla niin vaikeaa se voikaan olla.

Tunnista omat vahvuutesi esim. ilmaisella VIA Character -kyselyllä.

Anu Sipilä
projektiasiantuntija, Haaga-Helia

Lähteet:

Ampuja, Mikko 2016. Luento. Työn ja oppimisen ennakointikamari 2016. http://ennakointikamari.fi/aineistopankki/

Ryymin, Essi 2016. 10 avainosaamista työelämässä 2020. (Alkuperäinen lähde Word Economic Forum, Future of Jobs Report 2016). Luettavissa. http://ennakointikamari.fi/wp-content/uploads/gravity_forms/2-0625d4b9f593e469bc21be7e4fdbf39d/2016/10/ennakointikamari-kooste.pdf

Vuorinen Kaisa 2016. Luonteenvahvuuksilla myötätuntoa. Luettavissa: http://blogs.helsinki.fi/copassion/ Lue lisää myös: http://kaisavuorinen.com/projektit/luonteenvahvuudet/