Kun ajatusmalli ja käytösmalli muuttuvat

3tilaa-aliaspeli-20160818-web

Kuvassa: Alias-pelillä palautettiin mieleen kick-offin opetukset.

Viime viikolla osallistuin Kirsin, Heidin ja Monican kanssa Rework’16 konferenssiin, jossa pohdittiin tulevaisuuden työtä ja tiloja. Teemat olivat aivan hankkeemme ytimessä ja pidimmekin toisena päivänä konkreettisen työpajan 3TILAA-hankkeemme valmennusta hyödyntäen. Kuinka jännittävää! Pääsimme kokeilemaan, kuinka onnistuisimme puristamaan 6 kuukauden valmennuksen 2,5 tuntiin! Noh, eihän se ole mahdollista, ei sitten millään – vai onko? Ei kai ainakaan keskiviikko-iltapäivänä kahden päivän konferenssin jälkeen, vaikka konferenssin herättelevät ja innostavat puheenvuorot olivatkin johdattaneet osallistujien aivot sopivaan mielentilaan. (Lue tästä Kirsin johdatteleva blogikirjoitus Rework’16: Muutosvastarinnasta aitoon osallisuuteen ja organisaation parhaan potentiaalin löytämiseen).

Ajatusmallin avartaminen ja muuttaminen vie aikaa – ja sille täytyy antaa myös tilaa, sillä se ei tapahdu hetkessä. Se on kuitenkin oleellinen tekijä, kun aletaan viedä muutosta läpi organisaatiossa. Ajatusmallin muutoksen taustalla myös asenne muuttuu ja voi tulla halu kokeilla uudenlaisia toimintatapoja. Toimintatapoja tietoisesti muuttamalla käyttäytymismalli muuttuu. Eri asiat nousevat merkittävämmiksi kuin ennen. Käyttäytymismallin muutoksen myötä alkaa organisaation kulttuuri muuttua ja uudet arvot saavat jalansijaa.

Omaa toimintaani johtaa usein innostus, kannustaminen ja kokeilut. Arvostan suuresti työpajaamme tulleita osallistujia, jotka olivat kaikki kiinnostuneita ja aktiivisia iltapäivän myöhäisistä tunneista huolimatta. Heillä oli selvästi motivaatiota ja intohimoa, jotka antoivat riittävät mehut uudenlaisten työhyvinvointia edistävien työskentelytapojen ja muutosjohtamisen työkalujen kokeilemiseen. Muutos kolmessa tilassa yhtä aikaa oli heille mahdollisuus. Mutta mitä se muutos kolmessa tilassa sitten tarkoittikaan konkreettisesti?

Valmennamme parhaillaan kahdeksaa organisaatiota muutoksen polulla. Kukin organisaatio on asettanut itselleen muutostavoitteen peilaten organisaationsa mentaalista, digitaalista ja fyysistä tilaa. Jokaisen organisaation tilat ovat erilaisia. Myös jokaisen yksilön tilat ovat erilaisia. Toiset keskittyvät vahvemmin mentaalisen tilan muuttamiseen, toiset digitaalisen ja loput fyysisen tilan muuttamiseen. Mikään tiloista ei kuitenkaan ole täysin irrallinen muista tiloista – eli kun yhtä tilaa muuttaa, myös muut tilat muuttuvat. Kehittämissuunnitelman tekemiseen organisaatioilla on aikaa puoli vuotta, jona aikana he ehtivät myös kokeilla joitakin muutosideoita käytäntöön.

3tilaa-20160915-Anita-webhissipuhe-3tilaa-web2

Kuvissa: Anita perehdyttää agentteja muutosjohtamisen saloihin. Muutosagentti vetää hissipuheen 30 sekunnissa.

Miten teidän organisaatio sitten hyötyy tästä? Valmennuksen päättyessä ensi keväänä tehtävänämme on saattaa valmennuksemme ja siinä käytetyt muutosjohtamisen työkalut kaikkien hyödynnettäväksi. Kuka tahansa voisi siis hyödyntää kolmen tilan kehittämismallia ja viedä sillä muutoksen läpi organisaatiossaan. Saimmekin mainitsemassani Rework’16-seminaarissa loistavaa kokemusta siitä, kuinka satunnainen osallistuja voisi saada projektistamme parhaimman hyödyn osallistumatta valmennukseen. Tehtävä oli ja on edelleen haastava ja se motivoi tiimiämme ideoimaan osallistavia vaihtoehtoja perinteisen kirjaratkaisun sijaan. Miltä kuulostaisi videosarjoihin perustuva valmennus? Entä virtuaalivalmentaja puhelimessasi?

johtoteline-3tilaa-web2 johto-3tilaa-web2

Kuvissa: Eräillä käytettävyyskävelyillä havaittuja johdon näkökulmia.

Haastankin sinut nyt miettimään hetken itseksesi, miten sinä haluaisit viedä muutoksen läpi organisaatiossanne ja millaista tukea siihen kaipaisit?

  1. Eli mitä ensinnäkin haluaisit muuttaa, jotta työhyvinvointisi/työhyvinvointinne paranisi? Mikä on lähtötilanteenne mentaalisen, digitaalisen ja fyysisen tilan osalta? Mitä ne tarkoittavat teille?
  2. Entä millainen olisi unelmien tavoitetila organisaatiossanne? Mikä olisi siis toisin muutosten jälkeen?
  3. Kuinka pääsisitte tavoitteeseenne? Millaisia kaikkia vaihtoehtoja teillä olisi tavoitteen saavuttamiseksi?
  4. Miten saavuttaisitte tavoitteenne käytännön tekemisen kautta? Millaisia kokeiluja voisitte toteuttaa?

Kysymysten taustalla on yksi soveltamistamme coachaus-malleista. Jos näistä heräsi sinulle ajatuksia tai kiinnostuit valmennuksesta enemmän, laita minulle rohkeasti viestiä – jatketaan keskustelua tämän pohjalta! 🙂

at-your-service-3spaces-web

Suvi Huovinen
Projektipäällikkö, 3TILAA, Haaga-Helia